Medkänsla

Ordet och dess betydelse i nutid och framtid.